1. Загальні положення.  

Дія цієї Інструкції поширюється на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,  що звітують Національному агентству України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів (далі – НАЕР) про стан виконання  програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, розроблених відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів».  Інструкція визначає порядок заповнення форм звітності та терміни подання їх до НАЕР;

Ця Інструкція розроблена на виконання п. 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів».

       1.1    Порядок та терміни надання інформації:

Форма звітності (далі - форма) надається до НАЕР міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, щопіврічно, починаючи з 2010 року (до 10 числа другого місяця, що настає за звітним півріччям; Додаток 1 та 2 у файлах Excel), на  паперових  носіях  та в електронному вигляді.

До форми додається аналітична довідка (далі - довідка) про стан виконання відповідних програм у звітному півріччі.

Всі дані за звітне півріччя порівнюються із звітними даними відповідного півріччя попереднього року (наприклад - І півріччя 2009 року із І півріччям 2010 року, ІІ півріччя 2009 року із ІІ півріччям 2010 року);

1.2    Усі дані форми мають ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку. Форма та довідка підписуються керівником програми та завіряються печаткою. У формі вказуються контактний телефон, прізвище та ініціали виконавця, який її складає;

1.3   НАЕР контролює надання форм у встановлені терміни, аналізує заповнені звіти та повноту даних, узагальнює їх та починаючи з І півріччя 2010 року до 25 числа другого місяця, який настає за звітним півріччям подає Кабінету Міністрів України узагальнені дані щодо стану реалізації програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання.

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

попередній період – відповідне півріччя попереднього року (наприклад - якщо звіт складається за перше півріччя 2011 року, то попереднім періодом вважається перше півріччя 2010 року, аналогічно якщо звіт складається за друге півріччя 2011 року, то попереднім періодом вважається друге півріччя 2010 року).

2. Пояснення   щодо  заповнення форми звітності «Звіт про стан реалізації програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання. Загальні відомості про установу» (Додаток 1).

 

2.1       У графі «1» зазначається порядковий номер заходу, який реалізовано;

2.2       У графі «2» зазначається найменування установи та місце впровадження заходу із повною фактичною адресою об’єкта, на якому реалізовано захід (назва об’єкту, вулиця, місто, область, республіка);

 1. У графі «3» зазначається назва реалізованого заходу;
 2. У графах «4-5» зазначається розрахункова та фактична вартість впровадженого заходу у млн. грн;

Розрахункова вартість зазначається на основі показників, розрахованих у проектно-кошторисній документації. Фактична вартість зазначається на основі даних бухгалтерського обліку;

 1.       У графах «6-14» зазначається загальний обсяг спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води за попередній період, у тоннах умовного палива та в натуральних одиницях.

Зазначені дані визначаються за фактичними показниками приладів обліку споживання енергоресурсів та води, обов’язкове запровадження яких передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.04.09 р. № 466-р «Про заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері».

У разі відсутності приладу обліку споживання енергоресурсів або води, обсяг спожитого енергоресурсу береться за даними платіжного доручення, про що ставиться  відмітка зірочкою (*) у колонку відповідного енергоресурсу. Також, за даними платіжного доручення беруться дані обсягу споживання вугілля, нафти та інших  видів енергоресурсів;

 1.      У графах «15-23» зазначається загальний обсяг спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води за звітний період, у тонах умовного палива та в натуральних одиницях.

Зазначені дані визначаються за фактичними показниками приладів обліку споживання енергоресурсів та води, обов’язкове запровадження яких передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.04.09 р. № 466-р «Про заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів у бюджетній сфері».

У разі відсутності приладу обліку споживання енергоресурсів або води, обсяг спожитого енергоресурсу береться за даними платіжного доручення, про що ставиться  відмітка зірочкою (*) у колонку відповідного енергоресурсу. Також, за даними платіжного доручення беруться дані обсягу споживання вугілля, нафти та інших  видів енергоресурсів;

2.7      У графі «24» наводяться примітки та пояснення.

3. Пояснення   щодо  заповнення форми звітності «Звіт про стан реалізації програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання» (Додаток 2).

 1.      У графі «1» зазначається порядковий номер заходу;

3.2  _У графах «2-3» зазначається загальна площа установи за попередній та звітний період у метрах квадратних;

 1.      У графах «4-5» зазначаються витрати ПЕР у попередньому та звітному періоді на 1 метр квадратний площі (у кілограмах умовного палива) та визначається як відношення споживання ПЕР до загальної площі установи (гр. 6 додатку 1 поділити на   гр. 2 додатку 2 для попереднього періоду і гр. 15 додатку 1 поділити на гр. 3 додатку 2 для звітного періоду);
 2.      У графах «6-8» зазначається середньорічна кількість працюючих за штатним розписом і фактична кількість працюючих та витрати ПЕР на 1 працюючого (кг умов. палив). Графа «8» Витрати ПЕР на 1 працюючого (кг умов. палив) визначається як відношення споживання ПЕР до фактичного обсягу кількості працюючих (гр. 15 додатку 1 поділити нагр. 7 додатку 2);
 3.      У графах «9-17» зазначається загальний обсяг зекономлених ПЕР та води в умовних одиницях, та натуральних одиницях, як різниця обсягу споживання ПЕР та води від обсягу споживання ПЕР та води за відповідний попередній період (різниця гр. 6 і гр.15, гр. 7 і гр.16, гр. 8 і гр.17, гр. 9 і гр.18, гр. 10 і гр.19, гр. 11 і гр. гр.20, гр. 12 і гр.21, гр. 13 і гр.22, гр. 14 і гр.23);
 4. У графі «18» зазначається вартість зекономлених ПЕР (млн. грн), заповнюється як вартість зекономлених ПЕР за коефіцієнтом переводу 1 т умов. палив – 800 грн., як базовий 2008 рік;
 5.      У графах «19-26» зазначається загальний фактичний обсяг витрачених коштів на оплату ПЕР та води за попередній період у грошовому виразі (млн. грн);
 6.      У графах «27-34» зазначається фактичний обсяг витрачених коштів на оплату ПЕР та води за звітний період у грошовому виразі (млн. грн);
 7.      У графі «35» зазначається економія бюджетних коштів (млн. грн.)  за звітний період, які направлені на оплату енергоресурсів та води - визначається як різниця між фактичним обсягом витрачених коштів на оплату ПЕР та води за попередній період та  фактичним обсягом витрачених коштів на оплату ПЕР та води за звітний період (сума різниць: відповідно гр. 19 і гр. 27, гр. 20 і гр. 28, гр. 21 і гр. 29, гр. 22 і гр. 30, гр. 23 і гр. 31, гр. 24 і гр. 32, гр. 25 і гр. 33, гр. 26 і гр. 34);
 8.      У графі «36» наводяться примітки та пояснення.