Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не [...] Держнаглядохоронпраці; Наказ, Правила, Форма типового документа від 23.07.1996 № 125


 13. Водний режим котлів 
13.1. Водний режим повинен забезпечувати роботу парових і
водогрійних котлів без ушкодження їх елементів внаслідок
відкладання накипу і шламу або внаслідок корозії металу. 13.2. Вибір засобів обробки води для живлення котлів і
підживлення системи опалення повинен здійснюватися спеціалізованою
(проектною, налагодженою) організацією. Експлуатація котлів без докотлової обробки води
забороняється. 13.3. Періодичність чищення парових і водогрійних котлів
повинна бути такою, щоб товщина відкладень на найбільш
теплонапружених ділянках поверхні нагріву котла на час його
зупинки на чищення не перевищувала 0,5 мм. 13.4. Для відкритих систем теплопостачання живлення і
підживлювальна вода додатково повинна відповідати вимогам ГОСТ
2874 "Вода питьева". 13.5. Якість мережевої підживлювальної води водогрійних
котлів нормується за показниками (табл.1):
Таблиця 1 —————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Показники | Температура води | |п/п| |——————————————————————————————————| | | | до 75 | до 100 | до 115 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Карбонатна жорсткість 1,5 0,7 0,7
2. Розчинений кисень, мг/кг 0,1 0,1 0,05
3. Вільна вуглекислота,
мг/к відсутні
4. рН 6,5-8,5
5. Завислі речовини мг/кг 5,0 5,0 5,0
6. Залишкова загальна
жорсткість (допускається
в закритих системах теп-
лопостачання) - 0,1 0,05
7. Мастила і нафтопродукти,
мг/кг - 0,1 -
13.6. Для стальних парових котлів якість живильної води
повинна відповідати наступним вимогам (таб.2)
Таблиця 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Показники | Норми якості води | |п/п| | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Загальна жорсткість, мкг-екв/кг
не більше 200
2. Розчинений кисень, мкг/кг, не
більше 100
3. Вільна вуглекислота, мг/кг, не
більше 10
4. рН, не менше 7
5. Завислі речовини відсутні
Солевміст і лужність котлової води встановлюються на основі
теплохімічних випробувань. Відносна лужність не нормується. 13.6. На резервних лініях сирої води, приєднаних до ліній
зм'якшеної води чи конденсату, а також до живильних баків,
установлюють два запірних органи і контрольний кран між ними.
Запірні органи повинні знаходитися в закритому положенні і бути
опломбовані, контрольний кран - відкритий. Кожний випадок живлення
котла сирою водою фіксується записом у журнал з водопідготовки. 13.5. У котельні ведеться журнал (відомість) водопідготовки
для запису результатів аналізів води, даних щодо продування котлів
та операцій по обслуговуванню устаткування водопідготовки. При
кожній зупинці котла для чищення внутрішніх поверхонь його
елементів у журналі з водопідготовки записується вид і товщина
накипу і шламу.